Mga Gabay na Tanong

Kabanata 1 :

 • Sino and Mahal na Birheng ?
 • Mahal mo ba siya ?

Kabanata 2 :

 • Bakit nagkasakit ang Hari ng Berbanya ?
 • Ano ang nangaginip niya ?

Kabanata 3:

 • Bakit naglakbay si Pedro ?
 • Ano ang nangyari sa kanya ?
 • Natagumpay ba siya o hindi ?

Kabanata 4 :

 • Ano kaya ang nararamdaman ng Berbanya na hindi na bumalik si Pedro ?
 • Bakit naglakbay si Diego ?
 • Nagtagumpay ba siya o hindi ?

Kabanata 5:

 • Bakit hindi pa bumalik sina Don Pedro at Diego?
 • Bakit pinayagan ng hari na paglakbayin si Don Juan patungong Piedras Platas?
 • Bakit hindi siya nagdala ng kabayo?
 • Ano ang nakita niya sa taas ng bundok?

Kabanata 6:

 • Ano ang ibinigay ni Don Juan sa matanda?
 • Saan daw dapat pupunta si Don Juan upang hanapin ang Ibong Adarna?
 • Ano ang nakita ni Don Juan sa bahay ng ermitanyo?
 • Ano ang dapat gawin upang ikunin ang Ibong Adarna?

Kabanata 7:

 • Ano ang ginawa ni Don Juan upang hindi siya makatulog sa awit ng Adarna?
 • Paano niya hinuli ang Adarna?
 • Paano niya naging tao ulit sina Don Pedro at Diego?
 • Pagkatapos ay saan na sila pupunta?

Kabanata 8:

 • Ano ang ginawa ni Don Pedro at Diego kay Don Juan?
 • Bakit ayaw magkanta ang ibong Adarna?
 • Sino ang totoong mayari ng Ibong Adarna?
 • Ano ang umasa ni Haring Fernando upang makakagaling siya?

Kabanata 9:

 • Ano ang ginawa ni Don Juan para bumangon sa kahirapan?
 • Sino ang tumulong kay Don Juan?
 • Paano siya bumalik sa Berbanya?

Kabanata 10:

 • Naingit ba sina Pedro at Diego sa Pagbabalik ni Don Juan?
 • Tungkol sa ano ang inawit ng ibon?
 • Gumaling ba ang sakit ng hari?
 • Ano ang ginawa ng hari kay Pedro at Diego?

Kabanata 11:

 • Ano ang ginawa ni Pedro upang mahigante kay Don Juan?
 • Kasapwat ba dito si Diego?
 • Ano ang nagyari sa ibong adarna?

Kabanata 12:

 • Natagpuan ba si Don Juan?
 • Ano ang mayroon sa Armenyang Kabundukan?
 • Ano ang gusto ng magkakapatid gawin habang sila ay nasa Armenya?

Kabanata 13:

 • Sino ang unang pumasok sa balon?
 • Sino ang nagtagumpay?
 • Sino ang unang nag bolontaryo na pumasok sa balon?

Kabanata 14:

 • Sino ang nakita ni Don Juan sa balon?
 • Ano ang mga nakita niya sa loob ng balon?

Kabanata 15:

 • Sino ang nakita ni Don Juan sa Palasyo?
 • Ano ang tanging bagay na makakatalo sa serpyente?

Kabanata 16:

 • Ano ang reaksyon ng mga kapatid ni Don Juan sa Tagumpay niya?
 • Anong klaseng pag-taksil ang nagawa muli ni Don Pedro sa sarili niyang kapatid?

Kabanata 17:

 • Bakit kaya hindi nagsalita ang dalawang prinsesa nang nagsinongaling sina Don Pedro at Don Diego?
 • Sa tingin mo, makakabalik ba at umibig ulit sina Don Juan at Maria Blanca?
 • Bakit kaya mabilis na inikasal sina Don Diego at Donya Juana? dahil ba ay mahal talaga nila ang isa’t-isa?

Kabanata 18:

 • Bakit kaya pinapunta ng ibon si Don Juan sa Reynos de los Cristales?
 • Ano kaya ang makikita ni Don Juan sa Reynos de los Cristales?
 • Ano kaya ang reaksyon ni Don Juan nang sinabihin siya ng Ibon?

kabanata 19:

 • May kinalaman kaya ang Diyos sa pagkakita ng ermitanyo kay Don Juan?
 • May relasyon kaya ang mga ermitanyo sa istorya?
 • Ano kaya ang naiisip ni Don Juan sa tatlong buwan ng paglalakbay niya?

Kabanata 20:

 • Ano kaya ang nararamdaman ni Don Pedro?
 • Mahal na mahal pa rin ba kaya ni Donya Leonora si Don Juan na maghintay nang ilang taon?
 • Para sa iyo, tama ba ang desisyon ni Donya Leonora na maghintay nang ganoong katagal?

Kabanata 21:

 • Sa panahon ngayon, paano ninyo pakikiharapan ang taong hindi ninyo kakilala?
 • Magtitiwala ba kayo kaagad- agad?

Kabanata 22:

 • Ano ang ginawa ni Don Juan?
 • Sino ang nakita niya sa pagdating niya sa Reyno De Los Cristales?

Kabanata 23:

 • Anu-anong pagpapahalagang Pilipino ang ipinakita sa seleksyon?
 • Paano ipinakita ni Don Juan ang paggalang?

Kabanata 24:

 • Ang paggawa ba ng pagsubok ay sapat nang sukatan para makilala ang tunay na pagkatao ng isang tao?
 • Anu-ano ba ang tamang sukatan upangmasubok ang pagkatao ng isang tao?

Kabanata 25:

 • Bakit tila nababahala si Don Juan?
 • Ano ang nalanam ni Don Juan sa utusan nang ito’y nagsadya sa kanya?

Kabanata 26:

 • Ilahad ang pagtatapat ni Donya Leonora sa hari. Paano ito tinanggap ng hari?
 • Ano ang nagging damdamin ni Don Pedro at Don Diego matapos maihayag ni Don Leonora ang kanyang lihim?

Kabanata 27:

 • Paano nalaman ni Donya Maria na nakalimot na si Don Juan?
 • Ano ang kanyang ginawa upang makadalo siya sa kasalan?

Kabanata 28:

 • Bakit ang Arsobispo ang hiningan ng hatol sa problema ni Donya Maria?
 • Kung ano tao’y nagkamali, ano ang dapat niyang gawin?

Kabanata 29:

 • Anong uri ng pinuno si Don Juan?
 • Anu-ano ang magagandang halimbawang ipinakita nila sa mga mamamayan?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: